دوره آموزش عمومی مسئولان ایمنی - مردادماه 1396

با صدور گواهینامه معتبر و رسمی از سوی
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
زمان: پنجشنبه ها و جمعه ها  27-26-20-19 مرداد و 2 شهریور 1396

توسط : admin | تاریخ : 1395/04/21 | نظرات

سمینار ویژگی ها و مهارتهای مدیران و مسئولان HSE حرفه ای

توسط : admin | تاریخ : 1394/01/25 | نظرات

دومین سمینار تجارب موفق ایمنی در کارگاههای ساختمانی و عمرانیدومین سمینار تجارب موفق ایمنی در کارگاههای ساختمانی و عمرانی

برای مشاهده فایلهای ارائه سخنرانان کلیک کنید.

توسط : admin | تاریخ : 1394/01/25 | نظرات

اولین وبینار راهبری و مدیریت ایمنی در محیط کار                                                                           *** ظرفیت محدود ***

توسط : admin | تاریخ : 1393/12/18 | نظرات

خدمات آموزشی به منظور اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی امور پیمانکاریبا توجه به مفاد آيين نامه ايمنی امور پيمانکاری
مصوب شورايعالی حفاظت فنی کليه پيمانکاران فعال در تمامی زمينه ها
مکلفند تاييديه صلاحيت ايمنی خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دريافت نمايند و
کارفرمايان نيز می بايست با پيمانکارانی قرارداد منعقد نمايند که دارای صلاحيت ايمنی باشند.
برای اين منظور اقدامات اوليه ای که می بايست از سوی پيمانکاران صورت پذيرد عبارت است از:

- گذراندن دوره آموزش ايمنی کارفرمايان ( اعضا هيئت مديره / مديران ارشد پيمانکار)    ( 20 ساعت)
-  گذراندن دوره آموزش ايمنی توسط کارگران/کارکنان پيمانکار        (8 ساعت)
-  دارا بودن / بکارگيری مسئول ايمنی دارای صلاحيت
- ثبت نام در سامانه مربوطه و ارائه مدارک و مستندات


در اين راستا دپارتمان آموزش اين مجموعه به عنوان مجری ذيصلاح
دوره های آموزشهای ايمنی ويژه کارفرمايان - کارگران - مسئولان ايمنی
از مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار
آمادگی دارد تا نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مذکور
و با بهره گيری مدرسان مجرب و ذيصلاح

  به صورت عمومی و اختصاصی در سراسر کشوراقدام نمايد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد:
09037028502 - 66462689 - 66462673 - 021


 

توسط : admin | تاریخ : 1395/02/20 | نظرات