همایش مهندسی معکوس

مهندسی معکوس - ساخت قطعات - داخلی سازی - خودکفایی
پیش ثبت نام همایش مهندسی معکوس در ساخت قطعات و تجهیزات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مهرماه 1395

توسط : admin | تاریخ : 1395/02/20 | نظرات

همایش برندینگ و بازاریابی

 
برندینگ - بازاریابی شبکه ای - بادران - بازاریابان ایرانیان زمین - BIZ - بازاریابی - محصول
پیش ثبت نام همایش بزرگ برندینگ و بازاریابی
آذر ماه 1395

توسط : admin | تاریخ : 1395/02/20 | نظرات