دوره مدیریت حرفه ای تنظیم قراردادها

مدیریت حرفه ای تنظیم قراردادها
( با رویکرد تحلیل اقتصادی – حقوقی )

 


سرفصلها:
- ارزیابی و تحلیل عمده ترین شروط قانونی- حقوقی قراردادهای فنی و صنعتی
- برآورد و اندازه گیري آحاد و مقادیر موضوع قرارداد
- بررسی هزینه هاي قطعی و احتمالی و ارزیابی دامنه هاي ریسک مالی قراردادها
- تحلیل تأثیر سیاست و خط مشی هاي دولتی بر تحلیل اقتصادي قراردادها
- روش ها و رویه هاي پرداخت، تأمین تضامین، بیمه نامه ها، تأخیرات و خسارات و تأثیر آنها بر منابع و مصارف مالی قراردادها
- نکات کلیدی در تعیین مدت ها، زمان ها و تاریخ هاي موثر مندرج در قراردادها
- الزام یا انتخاب فن آوري هاي نوین و بهره گیری از مهندسی ارزش
- ارزیابی تعارضات قراردادي و نکات دعاوي قراردادی و تبعات اقتصادي آنها
- ملاحظات مطالعات بازار و محیط کسب و کار بر تحلیل اقتصادي قراردادها
- تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای قراردادی (SWOT)

مدرس:
استاد حمیدرضا پورایوبی
دارای 27 سال سابقه اجرایی، مشاوره ای و آموزشی  در حوزه قراردادهای صنعتی، بازرگانی، عمرانی
مدرس دوره های قراردادی وزارت نفت و نیرو
مشاور و مدیر قراردادها و مناقصات شرکتهای خصوصی
مشاور مناقصات شرکت بین المللی نفتی ITS


محل برگزاری:
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ و ساعت برگزاری:
پنجشنبه 11 بهمن 1397 - ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:
هزینه ثبت نام هر نفر (با احتساب تخفیف ثبت نام زودهنگام تا 25 دی): 350 هزار تومان
با توجه به محدود بودن ظرفیت و استفاده از تخفیف زودهنگام پیشنهاد می گردد، زودتر اقدام به ثبت نام نمایید.

ثبت نام آنلاین:
• ورود به بخش ثبت نام آنلاین و درج اطلاعات شرکت کننده
• هدایت شدن به صفحه پرداخت بانکی و پرداخت آنلاین