کارگاه آموزشی تدوین HSE Plan حرفه ای برای پروژه ها
دوره دوم برگزاری
کارگاه آموزشی

توجه: سرفصلها و محتوای این دوره برای اولین بار است که در سطح کشور ارائه می گردد
 
در این کارگاه آموزشی با موضوعات زیر آشنا و بر آنها مسلط خواهید شد
- فرایند برنامه ریزی و مدیریت HSE در پروژه ها بر مبنای استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
- انواع و سطوح مختلف HSE Plan  در سازمانها و پروژهها
- تناسب HSE Plan با نوع کار، محیط قراردادی و توانمندی پیمانکاران
- تفاوت HSE Plan با نظامنامه، رویه اجرایی و روش اجرای ایمن کار (SWMS)
- تشریح ارکان یک HSE Plan  کامل و حرفه ای مبتنی بر الگوهای بین المللی (OGP-423)
- نحوه اجرا، به روزآوری، مدیریت تغییر و نظارت بر HSE Plan
- برگزاری یک کارگاه مشارکتی و عملی تدوین HSE Plan
 


محل برگزاری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ
پنجشنبه مورخ 26 بهمن ماه 1396 - ساعت 8:30 الی 17:00

هزینه ثبت نام
هزینه ثبت نام هر نفر (بابت آموزش - بسته آموزشی - پذیرایی ها - صدور گواهینامه آموزشی)

تا 18 بهمن (با 30 درصد تخفیف):                        دویست و  چهل و پنج (245) هزار تومان
از 19 بهمن به بعد (بدون تخفیف):                        سیصد و پنجاه (350) هزار تومان

توجه1: تخفیف ویژه مخصوص 15 نفر اول ثبت نام کننده می باشد.
توجه2: تخفیف فقط مشمول ثبت نام آنلاین می باشد.


ثبت نام آنلاین
ورود به بخش ثبت نام آنلاین و درج اطلاعات شرکت کننده
 هدایت شدن به صفحه پرداخت بانکی و پرداخت آنلاین