دوره های آموزش مسئولان ایمنی
( بهمن و اسفند ماه 1398)

 

عنوان دوره مدت تاریخ روز ساعت هزینه ثبت نام
آموزش عمومی ایمنی 40 ساعت 98/11/17
98/11/18
98/11/23
98/11/24
98/11/25
پنجشنبه
جمعه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
8 الی 16
8 الی 16
13 الی 19
8 الی 16
8 الی 16
در حال برگزاری
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 16 ساعت 98/12/01
98/12/02
پنجشنبه
جمعه
8 الی 16
8 الی 16
320 هزار تومان

 
عنوان دوره مدت تاریخ روز ساعت هزینه ثبت نام
آموزش عمومی ایمنی 40 ساعت 98/12/08
98/12/09
98/12/14
98/12/15
98/12/16
پنجشنبه
جمعه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
8 الی 16
8 الی 16
13 الی 19
8 الی 16
8 الی 16
570 هزار تومان

 
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 16 ساعت 98/12/22
98/12/23
پنجشنبه
جمعه
8 الی 16
8 الی 16
320 هزار تومان
         

کد تخفیف زودهنگام: esfand98
وجه: ظرفیت و مهلت تخفیف محدود می باشد. پیشنهاد می گردد در اسرع وقت ثبت نامتان را قطعی بفرمایید.
وارد صفحه پرداخت شوید، اطلاعاتتان را وارد نمایید و دکمه پرداخت را بزنید در صفحه پرداخت کد تخفیف را وارد نمایید.


توضیحات:
1- مطابق آیین نامه بکارگیری مسئولان ایمنی گذراندن هر دو دوره فوق برای اخذ صلاحیت ضروری می باشد.
2- دوره های مذکور از دوره های HSE ورود به حرفه و ارتقا پایه مهندسان، مجزا می باشد.
3- مدیران عامل و اعضا هیئت مدیره شرکتها نمی توانند به عنوان مسئول ایمنی معرفی شوند.
4- مطابق آیین نامه بکارگیری مسئولان ایمنی، دارا بودن حداقل یکسال سابقه کار با بیمه برای رشته های فنی – مهندسی ضروری است. 

5- گواهینامه دوره بصورت الکترونیکی و با درج بارکد توسط مرکز تحقیقات وزارت کار صادر خواهد شد.
6- حدود یکماه پس از برگزاری دوره، گواهینامه ها در بخش نتایج آزمون  سایت مرکز تحقیقات وزارت کار به آدرس www.Scrtosh.ir با وارد نمودن کد ملی، قابل نمایش و پرینت می باشد.
7- تایید صلاحیت مسئول ایمنی توسط ادارات کار صورت می گیرد و موسسات صرفاً برگزارکننده دوره های آموزشی می باشند.
8- در تایید صلاحیت توسط اداره کار از یک طرف به توانمندیها و صلاحیتهای فرد ( سطح تحصیلات- ارتباط رشته تحصیلی با زمینه فعالیت کارگاه- داشتن تجربه کاری با حداقل یکسال سابقه بیمه در آن حوزه - سایر دوره های آموزشی گذرانده شده معتبر ) و از طرف دیگر سطح ریسک کارگاه ( ابعاد و گستردگی - تعداد نیروی کار - نوع صنعت و زمینه فعالیت کارگاه ) توجه می شود.


محل برگزاری دوره ها :
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - طرشت - میدان تیموری


 
با توجه به مفاد آيين نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها - مصوب شورايعالی حفاظت فنی، کارشناسانی که بخواهند در جایگاه مسئول ایمنی، مسئول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیار ایمنی و یا کارشناس ایمنی در کارگاه‌ها فعالیت می‌نمایند، می بایست دو دوره آموزشی به شرح زیر را طی نموده و موفقیت لازم را در آزمون پایان هر دوره کسب نمایند.
- دوره آموزش عمومی مسئولان ایمنی   ( 40 ساعت)  ( سرفصلها )
- دوره آموزش تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک  (16 ساعت)  ( سرفصلها )

 
موسسه جامعه متخصصان جم
 مجری ذيصلاح دوره های آموزشهای ايمنی ويژه کارفرمايان - کارگران - مسئولان ايمنی
از مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار

 
 

مراحل و اقدامات لازم برای احراز و دریافت تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی:
- شرکت و قبولی در آزمون دوره های آموزش عمومی مسئولان ایمنی  ( 40 ساعت)  و آموزش تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (16 ساعت)
- مذاکره با کارفرما و اخذ نامه بمنظور معرفی بعنوان مسئول ایمنی به اداره تعاون، کار و رفاه استان جهت بررسی صلاحیت
- مراجعه و ثبت نام در سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی (به آدرس isaap.ir)
- درج اطلاعات و مستندات ( از جمله مدرک تحصیلی، گواهینامه های آموزشی دوره های مذکور، شناسنامه ، کارت ملی، عکس، و اطلاعات سوابق کاری) و همچنین  مشخصات کارگاه مورد نظر (نام واحد/شرکت، موضوع فعالیت، وسعت کارگاه، کد تامین اجتماعی، تعداد کارکنان، صورتجلسات کمیته حفاظت فنی، معرفی نامه کارفرما یا قرارداد کار مسئول ایمنی و لیست بیمه حاوی نام و سمت مسئول ایمنی (در صورت وجود))  در سامانه مذکور
- ارزیابی صلاحیت توسط اداره تعاون، کار و رفاه استان (اداره بازرسی کار) بر مبنای اطلاعات و مستندات مذکور، سطح ریسک کارگاه و الزامات آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها
- پس از تایید ارزیابی، گواهی تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی برای کارگاه مورد نظر، با امضای رییس بازرسی کار استان برای مدت دو سال صادر و تمدید مجدد آن تابع شرایط آیین نامه خواهد بود.
- شرکت در جلسه توجیهی شرح وظایف برای مسئولان ایمنی تایید صلاحیت شده
- کارفرما مکلف خواهد بود پس از اعلام تایید صلاحیت مسئول ایمنی، با نامبرده قرارداد کار منعقد نماید و حق بیمه تامین اجتماعی وی را پرداخت نماید.
- مسئول ایمنی مکلف است مطابق شرح وظایف مندرج در آیین نامه اقدام نماید.