دوره های آموزش مسئولان ایمنی
(1398)

 

دوره مدت تاریخ روز  ساعت هزینه ثبت نام
سری اول          
آموزش عمومی ایمنی 40 ساعت 98/03/30
98/03/31
98/04/05
98/04/06
98/04/07
پنجشنبه
جمعه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
8 الی 16
8 الی 16
13:30 الی 19
8 الی 16
8 الی 16
پایان ثبت نام
(در حال برگزاری)
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 16 ساعت 98/04/20
98/04/21
پنجشنبه
جمعه
8 الی 16
8 الی 16
250 هزار تومان
سری دوم          
آموزش عمومی ایمنی 40 ساعت 98/05/03
98/05/04
98/05/09
98/05/10
98/05/11
پنجشنبه
جمعه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
8 الی 16
8 الی 16
13:30 الی 19
8 الی 16
8 الی 16

440 هزار تومان


 
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 16 ساعت 98/05/17
98/05/18
پنجشنبه
جمعه
8 الی 16
8 الی 16
250 هزار تومان
         

تخغیف (ویژه 10 ثبت نامی اول): ثبت نام همزمان دو دوره مشمول 10 درصد تخفیف می باشد. ( کد تخفیف: two)
توجه: ظرفیت و مهلت تخفیف محدود می باشد. پیشنهاد می گردد در اسرع وقت ثبت نامتان را قطعی بفرمایید.

وارد صفحه پرداخت شوید، اطلاعاتتان را وارد نمایید و دکمه پرداخت را بزنید در صفحه پرداخت کد تخفیف را وارد نمایید.


توضیحات:
1- مطابق آیین نامه بکارگیری مسئولان ایمنی گذراندن هر دو دوره فوق برای اخذ صلاحیت ضروری می باشد.
2- دوره های مذکور از دوره های HSE ورود به حرفه ارتقا پایه مهندسان، مجزا می باشد.
3- مطابق آیین نامه بکارگیری مسئولان ایمنی، دارا بودن حداقل یکسال سابقه کار با بیمه برای رشته های فنی – مهندسی ضروری است.
4- هزینه ثبت نام شامل آموزش و پذیرایی ها بجز نهار می باشد.

5- گواهینامه دوره بصورت الکترونیکی و با درج بارکد توسط مرکز تحقیقات وزارت کار صادر خواهد شد


محل برگزاری دوره ها :
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - طرشت - میدان تیموری


 
با توجه به مفاد آيين نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها - مصوب شورايعالی حفاظت فنی، فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه و همچنین کاردانهای فنی و دیپلمه ها که بخواهند در جایگاه مسئول ایمنی، مسئول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیار ایمنی و یا کارشناس ایمنی در کارگاه‌ها فعالیت می‌نمایند، می بایست دو دوره آموزشی به شرح زیر را طی نموده و موفقیت لازم را در آزمون پایان هر دوره کسب نمایند.
- دوره آموزش عمومی مسئولان ایمنی   ( 40 ساعت)  ( سرفصلها )
- دوره آموزش تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک  (16 ساعت)  ( سرفصلها )

 
 مجری ذيصلاح دوره های آموزشهای ايمنی ويژه کارفرمايان - کارگران - مسئولان ايمنی
از مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و
با هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 
 


مشاهده نمونه گواهینامهدوره های برگزار شده


 

مراحل و اقدامات لازم برای احراز و دریافت تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی:
- شرکت و قبولی در آزمون دوره های آموزش عمومی مسئولان ایمنی  ( 40 ساعت)  و آموزش تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (16 ساعت)
- مذاکره با کارفرما و اخذ نامه بمنظور معرفی بعنوان مسئول ایمنی به اداره تعاون، کار و رفاه استان جهت بررسی صلاحیت
- مراجعه و ثبت نام در سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی (به آدرس isaap.ir)
- درج اطلاعات و مستندات ( از جمله مدرک تحصیلی، گواهینامه های آموزشی دوره های مذکور، شناسنامه ، کارت ملی، عکس، و اطلاعات سوابق کاری) و همچنین  مشخصات کارگاه مورد نظر (نام واحد/شرکت، موضوع فعالیت، وسعت کارگاه، کد تامین اجتماعی، تعداد کارکنان، صورتجلسات کمیته حفاظت فنی، معرفی نامه کارفرما یا قرارداد کار مسئول ایمنی و لیست بیمه حاوی نام و سمت مسئول ایمنی (در صورت وجود))  در سامانه مذکور
- ارزیابی صلاحیت توسط اداره تعاون، کار و رفاه استان (اداره بازرسی کار) بر مبنای اطلاعات و مستندات مذکور، سطح ریسک کارگاه و الزامات آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها
- پس از تایید ارزیابی، گواهی تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی برای کارگاه مورد نظر، با امضای رییس بازرسی کار استان برای مدت دو سال صادر و تمدید مجدد آن تابع شرایط آیین نامه خواهد بود.
- شرکت در جلسه توجیهی شرح وظایف برای مسئولان ایمنی تایید صلاحیت شده
- کارفرما مکلف خواهد بود پس از اعلام تایید صلاحیت مسئول ایمنی، با نامبرده قرارداد کار منعقد نماید و حق بیمه تامین اجتماعی وی را پرداخت نماید.
- مسئول ایمنی مکلف است مطابق شرح وظایف مندرج در آیین نامه اقدام نماید.