دوره مدیریت خرید و سفارشات خارجی 
سرفصلها:
1- منابع یابی و ویژگیهای فروشندگان خارجی
2- محتوا و مفاد قراردادهای خرید و فروش بین المللی
3- آشنایی با اصطلاحات بازرگانی بین المللی
4- آشنایی با اسناد و مدارک حمل در معاملات خارجی
5- آشنایی با روشهای پرداخت بهاء کالا و خدمات معاملات خارجی
6- آشنایی با بیمه باربری در معاملات خارجی
7- آشنایی با ضمانتنامه های بانکی در معاملات خارجی


هزینه ثبت نام:
هزینه ثبت نام هر نفر (بابت آموزش - بسته آموزشی - پذیرایی ها - صدور گواهینامه آموزشی):

تا 20 دی (با 20 درصد تخفیف):                        دویست و پنجاه (265) هزار تومان
از 21 دی به بعد (بدون تخفیف):                        سیصد و سی  (330) هزار تومان
 
توجه1: تخفیف ویژه مخصوص 20 نفر اول ثبت نام کننده می باشد.
توجه2: تخفیف فقط مشمول ثبت نام آنلاین می باشد.

ثبت نام آنلاین:
• ورود به بخش ثبت نام آنلاین و درج اطلاعات شرکت کننده
• هدایت شدن به صفحه پرداخت بانکی و پرداخت آنلاین