سمینار سراسری تجارب و آموزه های ماندگار HSE

(تمام عواید این سمینار به زلزله زدگان کرمانشاه اهدا می گردد)


 

محل برگزاری:
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ و ساعت برگزاری:
پنجشنبه - 9 آذرماه 1396 - ساعت 8:30 الی 17:00

هزینه ثبت نام:
(تمام عواید این سمینار به
زلزله زدگان کرمانشاه اهدا می گردد)

هزینه ثبت نام و مشارکت به اختیار شماست:
 
گزارش مالی واریزیها و نحوه اهدا آن بصورت رسمی اطلاع رسانی می گردد.

 
هرگونه پیشنهاد همکاری و مشارکت در این طرح را با ما در میان بگذارید:

telegram.me/IranJam1