ثبت نام ویژه اعضا
آریا تندر


سرفصل های دوره:
شناسایی سازمان های بین المللی مرتبط و ناظر مناقصات (FIDIC ،MDB  و OECD )
طبقه بندی مناقصات بین المللی (ضوابط، محصول، تامین مالی، تعداد پاکت)
انواع فراخوان مناقصه (GPN , SPN, EOI)
شناسایی سرفصلهای اسناد مناقصات بین المللی
براساس دستورالعمل فیدیک(ITB, BDS,GCC, SCC, MF)
بر اساس دستورالعمل های داخلی هر کشور
مراجع جمع آوری اطلاعات مناقصات (منابع اطلاعاتی رایگان و قابل فروش)
نحوه خرید اسناد (حضوری، الکترونیکی، عامل محلی)
روش مطالعه و بررسی اسناد (تیم مطالعه، صورتجلسه مطالعه)
شفافسازی (Clarification) و بازدید از سایت (Site Visit)
نکات کلیدی در تکمیل اسناد مناقصات
انواع تضامین و نحوه تهیه و ارائه آنها و رویه های بانکی مرتبط
دستورالعمل ها و سازمان های مرتبط داخلی (ساجات، کمیته ماده 19، کریدور صادرات و ...)
بیان تجارب و بررسی ایرادها و مشکلات رایج

شرکت در این دوره آموزشی و کاربردی را به شما توصیه می نماییم.

محل برگزاری:
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ و ساعت برگزاری:
جمعه - 5 آبانماه 1396 - ساعت 9:00 الی 16:30

هزینه ثبت نام و شرایط تخفیف:
هزینه ثبت نام هر نفر (بابت آموزش  - پذیرایی ها - صدور گواهینامه آموزشی):

تا 20 مهر (با 35 درصد تخفیف):                              دویست و پانزده (215) هزار تومان
از 20مهر به بعد (با 10درصد تخفیف):                     دویست و نود و هفت (297) هزار تومان

توجه مهم: ظرفیت استفاده از تخفیف محدود می باشد و پس از تکمیل، شرایط تخفیف حذف می گردد.

ثبت نام آنلاین:
• ورود به بخش ثبت نام آنلاین و درج اطلاعات شرکت کننده
• هدایت شدن به صفحه پرداخت بانکی و پرداخت آنلاین
• دریافت دعوتنامه