سینمایمنی

آغاز حرکتی نو در سطح کشور

 

نمایش فیلم ایمن سازی کارگاههای ساختمانی

تحلیل و بررسی و آموزش
با حضور
آقای مهندس امیدرضا ریاحی 

تاریخ
پنجشنبه مورخ 23 شهریور 1396 - ساعت 16 الی 19

ثبت نام آنلاین
ورود به بخش ثبت نام آنلاین و درج اطلاعات شرکت کننده
هدایت شدن به صفحه پرداخت بانکی و پرداخت آنلاین

 
 اطلاعات و اخبار این برنامه و سایر دوره های آموزشی ما را
در کانال تلگرامی زیر دنبال فرمایید
IranJamTraining@