• آیا به عنوان یک شرکت کننده در مناقصه (مناقصه گر) با حقوق و تکالیف قانونی خود آشنا هستید؟
• آیا تاکنون از مکانیزمهای قانونی (سوال، اعتراض و شکایت) در مناقصات بصورت مناسب استفاده نموده اید؟
• آیا تمایل دارید با مهارتهای مذاکره در فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها آشنا شوید؟
• آیا شرکت شما، استراتژیها و راهکارهای لازم برای قیمت گذاری در مناقصات را دارا می باشد؟

• آیا تمایل دارید با نکات کلیدی در تهیه پیشنهادهای مالی آشنا شوید؟
• آیا اجزا تشکیل دهنده قیمت خام، ضرایب بالاسری و ریسکهای موثر بر پیشنهاد مالی را بدرستی تعیین می نمایید؟
• آیا شرایط فنی، حقوقی و قراردادی مناقصات را در قیمت پیشنهادی تاثیر می دهید؟
• و آیا می خواهید پیشنهادهای فنی و مالی خود را بصورت حرفه ای تنظیم نمایید؟

شرکت در این سمینار آموزشی و کاربردی را به شما توصیه می نماییم.

محل برگزاری:
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ و ساعت برگزاری:
پنجشنبه - 4 آبانماه 1396 - ساعت 8:30 الی 17:30

هزینه ثبت نام و شرایط تخفیف:
هزینه ثبت نام هر نفر (بابت آموزش - بسته آموزشی - پذیرایی ها - صدور گواهینامه آموزشی):

تا 27 مهر (با 25 درصد تخفیف):                     دویست و شصت (260) هزار تومان
از 28 مهر به بعد (بدون تخفیف):                      سیصد و پنجاه (350) هزار تومان

 توجه مهم: ظرفیت استفاده از تخفیف محدود می باشد و پس از تکمیل، شرایط تخفیف حذف می گردد.

ثبت نام آنلاین:
• ورود به بخش ثبت نام آنلاین و درج اطلاعات شرکت کننده
• هدایت شدن به صفحه پرداخت بانکی و پرداخت آنلاین
• دریافت دعوتنامه


 

 

ثبت نام عادی:
  • واریز هزینه ثبت نام به حساب شماره 1-2489122-800-884 ،  بانك سامان،  به نام گروه آموزشهای تخصصی و مدیریتی
  • مراجعه به سایت www.Iran-Jam.ir و ورود به بخش ثبت نام اینترنتی در صفحه اول سایت
  • درج اطلاعات شرکت کننده و فیش واریزی
  • دریافت دعوتنامه شرکت در سمینار از طریق ایمیل ( حداکثر 48 ساعت پس از ثبت نام)
کاربران محترم سامانه آریاتندر
جهت ثبت نام در این سمینار لطفاً از لینک زیر استفاده نمایند.

Mehregan.Ariatender.com