شرکت کننده گرامی

ثبت نام شما در سمینار سراسری تجارب و آموزه های ماندگار HSE نهایی گردید.

دعوتنامه، برنامه، کروکی محل برگزاری سمینار از طریق کانال زیر اطلاع رسانی می گردد.توجه مهم

برای پیگیری اخبار سمینار لطفاً در کانال تلگرامی زیر عضو شوید:


 
@IranJamTraining