با تشکر به استحضار می رساند ثبت نامتان در بازدید مدرسه طبیعت قطعی گردیده است.


لطفاً فایل زیر را دانلود و
روز جمعه 19 آبانماه ساعت 7:45 دقیقه
در محل حرکت ( میدان ونک - ابتدای خیابان گاندی )
حضور بهم رسانید
توجه مهم

برای پیگیری اخبار این بازدید لطفاً در کانال تلگرامی زیر عضو شوید:@IranJamTraining