شرکت کننده گرامی

ثبت نام شما در دوره آموزش مسئولان ایمنی نهایی گردید.


دعوتنامه و کروکی محل برگزاری دوره را از قسمت زیر دانلود نمایید

دانلود دعوتنامه

برای پیگیری اخبار سمینار لطفاً در کانال تلگرامی زیر عضو شوید:


 
@IranJamTraining